Kom­po­zytor to człowiek, który wmusza swą wolę w nic nie po­dej­rze­wające mo­lekuły po­wiet­rza, często z po­mocą też nic nie po­dej­rze­wających muzyków.


kom­po­zytor-to człowiek-który-wmusza-swą-wolę-w nic-nie po­dej­rze­wają-mo­lekuły-po­wiet­rza-często-z po­mocą-też-nic
frank zappakom­po­zytorto człowiekktórywmuszaswąwolęw nicnie po­dej­rze­wającemo­lekułypo­wiet­rzaczęstoz po­mocąteżnicnie po­dej­rze­wającychmuzykówktóry wmuszawmusza swąswą wolęwolę w nicw nic nie po­dej­rze­wającenie po­dej­rze­wające mo­lekułymo­lekuły po­wiet­rzaczęsto z po­mocąz po­mocą teżteż nicnic nie po­dej­rze­wającychnie po­dej­rze­wających muzykówktóry wmusza swąwmusza swą wolęswą wolę w nicwolę w nic nie po­dej­rze­wającew nic nie po­dej­rze­wające mo­lekułynie po­dej­rze­wające mo­lekuły po­wiet­rzaczęsto z po­mocą teżz po­mocą też nicteż nic nie po­dej­rze­wającychnic nie po­dej­rze­wających muzyków

Kto­kol­wiek mi mówi, że je­go wiara jest skończo­na i skończo­na jest je­go niewiara, po­dej­rze­wam, że nie mówi o wie­rze, lecz o złudze­niu wiary. -Józef Stanisław Tischner
kto­kol­wiek-mi mówi-że ­go-wiara-jest skończo­na-i skończo­na-jest ­go-niewiara-po­dej­rze­wam-że nie mówi-o wie­rze-lecz
Nie poz­wa­laj, by po­dej­rze­nie rządziło tobą. -Kleobulos z Lindos
nie-poz­wa­laj-by po­dej­rze­nie-rządziło-tobą
Ok­ru­cieństwo bogów wy­daje się po­dej­rza­nie ludzkie. -Andrzej Coryell
ok­ru­cieństwo-bogów-wy­daje ę-po­dej­rza­nie-ludzkie