Kon­ste­lac­je barw Wbrew siew­com i żeńcom zła -  Cy­niczność cyni.


kon­ste­lac­-barw-wbrew-siew­com-i żeńcom-zła- -cy­niczność-cyni
fyrflekon­ste­lac­jebarwwbrewsiew­comi żeńcomzła cy­nicznośćcynikon­ste­lac­je barwbarw wbrewwbrew siew­comsiew­com i żeńcomi żeńcom zła  cy­nicznośćcy­niczność cynikon­ste­lac­je barw wbrewbarw wbrew siew­comwbrew siew­com i żeńcomsiew­com i żeńcom zła  cy­niczność cynikon­ste­lac­je barw wbrew siew­combarw wbrew siew­com i żeńcomwbrew siew­com i żeńcom złakon­ste­lac­je barw wbrew siew­com i żeńcombarw wbrew siew­com i żeńcom zła

Strzęp wiary słaby, niebo noc­ne wy­tycza, kon­ste­lacją łez.Światło jest niczym bez mro­ku, który by mogło rozświet­lać. Jak bez zła miałoby is­tnieć dobro? Nic nie dzieje się wbrew naturze, lecz wbrew temu co o niej wiemy.Za­tapiam sie w jej świat ,pełen barw za­mie­sza­nych tak żywych tak jas­nych ,pa­letą barw uderza ,jak słońce og­rze­wa jak ra­nek budzi Spon­ta­nicznośc to jed­na z tych cech z których chy­ba nig­dy nie wy­rosnę,zas­tanwiam się tyl­ko,kiedy dop­ro­wadzi mnie do skraj­ne­go szaleństwa.W ciemności nie biec, sprawdzać otoczenie rękami, strzec się wybojów, drzew, kamieni, wymijać zygzakiem przedmioty - jest wbrew naturze, wbrew popędom, jak wszelka wiedza. Ciemność, przekreśliwszy oko, wymaga, żeby w niej mknąć, płynąć i rozpływać się.