Kon­ste­lac­je barw Wbrew siew­com i żeńcom zła -  Cy­niczność cyni.


kon­ste­lac­-barw-wbrew-siew­com-i żeńcom-zła- -cy­niczność-cyni
fyrflekon­ste­lac­jebarwwbrewsiew­comi żeńcomzła cy­nicznośćcynikon­ste­lac­je barwbarw wbrewwbrew siew­comsiew­com i żeńcomi żeńcom zła  cy­nicznośćcy­niczność cynikon­ste­lac­je barw wbrewbarw wbrew siew­comwbrew siew­com i żeńcomsiew­com i żeńcom zła  cy­niczność cynikon­ste­lac­je barw wbrew siew­combarw wbrew siew­com i żeńcomwbrew siew­com i żeńcom złakon­ste­lac­je barw wbrew siew­com i żeńcombarw wbrew siew­com i żeńcom zła

Strzęp wiary słaby, niebo noc­ne wy­tycza, kon­ste­lacją łez. -Vergil
strzęp-wiary-słaby-niebo-noc­ne-wy­tycza-kon­ste­lacją-łez
Światło jest niczym bez mro­ku, który by mogło rozświet­lać. Jak bez zła miałoby is­tnieć dobro?  -Martin Booth
Światło-jest niczym-bez-mro­ku-który-by mogło-rozświet­ć-jak bez-zła-miałoby-is­tnieć-dobro 
Nic nie dzieje się wbrew naturze, lecz wbrew temu co o niej wiemy. -Anonim
nic-nie-dzieje-ę-wbrew-naturze-lecz-wbrew-temu-co-o-niej-wiemy
Za­tapiam sie w jej świat ,pełen barw za­mie­sza­nych tak żywych tak jas­nych ,pa­letą barw uderza ,jak słońce og­rze­wa jak ra­nek budzi  -Falco peregrinus
za­tapiam-sie-w jej-świat-peł-barw-za­mie­sza­nych-tak-żywych-tak-jas­nych-pa­letą-barw-uderza-jak-słoń-og­rze­wa-jak ra­nek-budzi 
Spon­ta­nicznośc to jed­na z tych cech z których chy­ba nig­dy nie wy­rosnę,zas­tanwiam się tyl­ko,kiedy dop­ro­wadzi mnie do skraj­ne­go szaleństwa. -kitsh
spon­­nicznośc-to jed­na-z tych-cech-z których-chy­ba-nig­dy-nie wy­rosnęzas­tanwiam ę-tyl­kokiedy-dop­ro­wadzi-mnie