Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.


koncentruj-ę-bardziej-na-własnym-charakterze-ż-na-własnej-reputacji-ponieważ-charakter-stanowi-o-tym-kim-naprawdę-jesteś-a-reputacja-to-jedynie
john woodenkoncentrujsiębardziejnawłasnymcharakterzeniżwłasnejreputacjiponieważcharakterstanowitymkimnaprawdęjesteśreputacjatojedynietojesteśoczachinnychludzikoncentruj sięsię bardziejbardziej nana własnymwłasnym charakterzecharakterze niżniż nana własnejwłasnej reputacjiponieważ charaktercharakter stanowistanowi oo tymkim naprawdęnaprawdę jesteśkim jesteśjesteś ww oczachoczach innychinnych ludzikoncentruj się bardziejsię bardziej nabardziej na własnymna własnym charakterzewłasnym charakterze niżcharakterze niż naniż na własnejna własnej reputacjiponieważ charakter stanowicharakter stanowi ostanowi o tymkim naprawdę jesteśreputacja to jedyniekim jesteś wjesteś w oczachw oczach innychoczach innych ludzi

To, kim naprawdę jesteś, ujawnia się wtedy, gdy jesteś zły lub sfrustrowany. -H. Jackson Brown
to-kim-naprawdę-jesteś-ujawnia-ę-wtedy-gdy-jesteś-zły-lub-sfrustrowany
Lepiej być nienawidzonym za to, kim jesteś, niż być kochanym za to, kim nigdy nie byłeś. -Andre Gide
lepiej-być-nienawidzonym-za-to-kim-jesteś-ż-być-kochanym-za-to-kim-nigdy-nie-byłeś
Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. -Ernest Hemingway
powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś