Konserwatyzm nie jest przywracaniem tego, co było, ani trzymaniem się tego, co jest, lecz życiem z tego, co obowiązuje zawsze.


konserwatyzm-nie-jest-przywracaniem-tego-co-było-ani-trzymaniem-ę-tego-co-jest-lecz-życiem-z-tego-co-obowiązuje-zawsze
a. e. guntherkonserwatyzmniejestprzywracaniemtegocobyłoanitrzymaniemsięjestleczżyciemobowiązujezawszekonserwatyzm nienie jestjest przywracaniemprzywracaniem tegoco byłoani trzymaniemtrzymaniem sięsię tegoco jestlecz życiemżyciem zz tegoco obowiązujeobowiązuje zawszekonserwatyzm nie jestnie jest przywracaniemjest przywracaniem tegoani trzymaniem siętrzymaniem się tegolecz życiem zżyciem z tegoco obowiązuje zawszekonserwatyzm nie jest przywracaniemnie jest przywracaniem tegoani trzymaniem się tegolecz życiem z tegokonserwatyzm nie jest przywracaniem tego

Polityka nie jest sztuką tego, co możliwe, lecz tego, co niemożliwe. -Vaclav Havel
polityka-nie-jest-sztuką-tego-co-możliwe-lecz-tego-co-niemożliwe
Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia. -Jacques Leclercq
największą-umiejętnośą-życia-i-najrzadszą-jest-uznanie-tego-kim-jesteśmy-robienie-tego-co-umiemy-i-tylko-tego-i-znalezienie-w-tym
Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić. -Mark Twain
według-lekarzy-jedynym-sposobem-utrzymania-zdrowia-jest-jedzenie-tego-na-co-ę-nie-chę-picie-tego-czego-ę-nie-lubi-i-robienie-tego-czego-by-ę
Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki