Kontrowersiści* bronią panującej religii z tej tylko racji, że jest panująca; zwalczają tych, którzy ją atakują, z tej tylko racji, że ją atakują.


kontrowersiś-bronią-panującej-religii-z-tej-tylko-racji-że-jest-panująca-zwalczają-tych-którzy-ją-atakują-z-tej-tylko-racji-że-ją-atakują
montesquieukontrowersiścibroniąpanującejreligiitejtylkoracjiżejestpanującazwalczajątychktórzyatakująatakująkontrowersiści* broniąbronią panującejpanującej religiireligii zz tejtej tylkotylko racjiże jestjest panującazwalczają tychktórzy jąją atakująz tejtej tylkotylko racjiją atakująkontrowersiści* bronią panującejbronią panującej religiipanującej religii zreligii z tejz tej tylkotej tylko racjiże jest panującaktórzy ją atakująz tej tylkotej tylko racjiże ją atakująkontrowersiści* bronią panującej religiibronią panującej religii zpanującej religii z tejreligii z tej tylkoz tej tylko racjiz tej tylko racjikontrowersiści* bronią panującej religii zbronią panującej religii z tejpanującej religii z tej tylkoreligii z tej tylko racji

Ludzkie uprzedzenia są podobne do tych kąśliwych psów, które tylko atakują bojaźliwych.Nie masz racji mówiąc, że ktoś nie ma racji. Prawie każdy ma rację - z tym tylko, że racja jednych jest prawdziwa, innych fałszywa.Zwykłem mawiać: Powściągliwość, jaką społeczeństwa narzucają kobietom, sprawia, że miłość ich jest szczególnie rozpaczliwa - i z tej racji bardziej interesująca.Obelgi są racjami tych, którzy nie mają racji.Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze.