Konwenanse są, podobnie jak prawa, kształtowane dla ludzi miernych przez ludzi miernych.


konwenanse-są-podobnie-jak-prawa-kształtowane-dla-ludzi-miernych-przez-ludzi-miernych
stendhalkonwenansepodobniejakprawakształtowanedlaludzimiernychprzezmiernychkonwenanse sąpodobnie jakjak prawakształtowane dladla ludziludzi miernychmiernych przezprzez ludziludzi miernychpodobnie jak prawakształtowane dla ludzidla ludzi miernychludzi miernych przezmiernych przez ludziprzez ludzi miernychkształtowane dla ludzi miernychdla ludzi miernych przezludzi miernych przez ludzimiernych przez ludzi miernychkształtowane dla ludzi miernych przezdla ludzi miernych przez ludziludzi miernych przez ludzi miernych

Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu.Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości.Spo­tykam ludzi na uli­cy... Ludzi za który­mi kiedyś pew­nie po­leciałabym w ogień. Ludzi którzy kiedyś by­li dla mnie wszys­tkim i niczym. Ludzi których kiedyś kochałam, lu­biłam, wiel­biłam... niena­widziłam.A te­raz....te­raz na­wet się za ni­mi nie oglądam... Są dla mnie jak zim­ny je­sien­ny wiatr. Obojętni.Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy.Wszystkie nasze problemy zostały stworzone przez ludzi i mogą zostać przez ludzi rozwiązane.Spisałem prawa dla ludzi dobrych i złych nie kierując się niczyim życzeniem.