Koronę mamy nie od kogo innego tylko od Boga.


koronę-mamy-nie-od-kogo-innego-tylko-od-boga
ludwik xvkoronęmamynieodkogoinnegotylkobogakoronę mamymamy nienie odod kogokogo innegoinnego tylkotylko odod bogakoronę mamy niemamy nie odnie od kogood kogo innegokogo innego tylkoinnego tylko odtylko od bogakoronę mamy nie odmamy nie od kogonie od kogo innegood kogo innego tylkokogo innego tylko odinnego tylko od bogakoronę mamy nie od kogomamy nie od kogo innegonie od kogo innego tylkood kogo innego tylko odkogo innego tylko od boga

Jak zwie się wasza boleść sroga? - Nie mamy Boga! Nie mamy Boga!Gdy nie mamy do kogo wracać, wracajmy do siebie.Nasi śmiertelni wrogowie nie zdają sobie sprawy, że posiadając ich mamy dla kogo żyć.Nasi śmiertelni wrogowie nie zdają sobie sprawy, że posiadając ich, mamy dla kogo żyć.Nie mamy innego dowodu istnienia Nie mamy innego dowodu istnienia świata poza tym, że bez niego nie istnielibyśmy my.