Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie.


korzyś-łatwo-przychodzą-wbrew-prawom-moralnym-są-już-w-zarodku-początkiem-klęski-która-przyjdzie
stefan wyszyński kardkorzyściłatwoprzychodzącewbrewprawommoralnymjużzarodkupoczątkiemklęskiktóraprzyjdziekorzyści łatwołatwo przychodzącewbrew prawomprawom moralnymsą jużjuż ww zarodkuzarodku początkiempoczątkiem klęskiktóra przyjdziekorzyści łatwo przychodzącewbrew prawom moralnymsą już wjuż w zarodkuw zarodku początkiemzarodku początkiem klęskisą już w zarodkujuż w zarodku początkiemw zarodku początkiem klęskisą już w zarodku początkiemjuż w zarodku początkiem klęski

Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner
język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
Wyznaczenie granic pojęciu moralności jest już sprawą moralną, tak jak wybór sędziów dla rozstrzygnięcia jakiegoś sporu moralnego jest już moralnym sukcesem. -Maria Ossowska
wyznaczenie-granic-pojęciu-moralnoś-jest-już-sprawą-moralną-tak-jak-wybór-sędziów-dla-rozstrzygnięcia-jakiegoś-sporu-moralnego-jest-już
Wszyscy bezorężni prorocy ponosili klęski, gdyż tłum łatwo daje sobie coś wmówić i przekonać się do jakiegoś przedsięwzięcia, lecz nie potrafi przy nim wytrwać. -Niccolo Machiavelli
wszyscy-bezoręż-prorocy-ponosili-klęski-gdyż-tłum-łatwo-daje-sobie-coś-wmówić-i-przekonać-ę-do-jakiegoś-przedsięwzięcia-lecz-nie-potrafi
Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie. -Stanisław Jerzy Lec
gdy-nadchodzi-świt-trudno-walczyć-przeciw-nocy-która-przyjdzie
Nic nie dzieje się wbrew naturze, lecz wbrew temu co o niej wiemy. -Anonim
nic-nie-dzieje-ę-wbrew-naturze-lecz-wbrew-temu-co-o-niej-wiemy