Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy.


korzyś-płyną-z-dobrego-planowania-są-ogromne-szacuje-ę-że-każda-minuta-poświęcona-na-planowanie-pozwala-zaoszczędzić-dziesięć-minut
brian tracykorzyścipłynącedobregoplanowaniaogromneszacujesiężekażdaminutapoświęconanaplanowaniepozwalazaoszczędzićdziesięćminutpracykorzyści płynącepłynące zz dobregodobrego planowaniaplanowania sąsą ogromneszacuje sięże każdakażda minutaminuta poświęconapoświęcona nana planowanieplanowanie pozwalapozwala zaoszczędzićzaoszczędzić dziesięćdziesięć minutminut pracykorzyści płynące zpłynące z dobregoz dobrego planowaniadobrego planowania sąplanowania są ogromneże każda minutakażda minuta poświęconaminuta poświęcona napoświęcona na planowaniena planowanie pozwalaplanowanie pozwala zaoszczędzićpozwala zaoszczędzić dziesięćzaoszczędzić dziesięć minutdziesięć minut pracykorzyści płynące z dobregopłynące z dobrego planowaniaz dobrego planowania sądobrego planowania są ogromneże każda minuta poświęconakażda minuta poświęcona naminuta poświęcona na planowaniepoświęcona na planowanie pozwalana planowanie pozwala zaoszczędzićplanowanie pozwala zaoszczędzić dziesięćpozwala zaoszczędzić dziesięć minutzaoszczędzić dziesięć minut pracykorzyści płynące z dobrego planowaniapłynące z dobrego planowania sąz dobrego planowania są ogromneże każda minuta poświęcona nakażda minuta poświęcona na planowanieminuta poświęcona na planowanie pozwalapoświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzićna planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięćplanowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minutpozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy

W Życiu liczy się każda minuta, Więc cie­szmy się z te­go co mamy, bo później będziemy za starzy… ! Najwyższa nagroda pracy - to, czym pozwala nam się stać.dziesięć stop­ni w ska­li Richtera i dwa­naście stop­ni w ska­li Beuforta sto stop­ni Celsjusza i dwieście dziesięć Fahrenheita płyty tek­to­niczne naszych warg dop­ro­wadzają sej­smog­ra­fy świata do szaleństwa księżyco­we ruchy dłoni po­wodują przypływy wód miłosnych każda erup­cja wulkanu wyrzu­ca w powietrze chmu­ry namiętności a przy wybuchu drżą serca dziesięć stop­ni w ska­li Richtera Klep­sydrą ciała od­mie­rzam czas ty­kają wskazówki każdą minutą do­ceniam dotyk bijący na alarm wy­bijam czas szu­mią w głowie bąbelki szampana Każda po­rażka niesie w so­bie ziar­no równej lub na­wet większej korzyści.Nie każda klatka pozwala na swobodny oddech.