Kpić z filozofii to filozofować na prawdę.


kpić-z-filozofii-to-filozofować-na-prawdę
blaise pascalkpićfilozofiitofilozofowaćnaprawdękpić zz filozofiifilozofować nana prawdękpić z filozofiifilozofii to filozofowaćfilozofować na prawdęz filozofii to filozofowaćfilozofii to filozofować nakpić z filozofii to filozofowaćz filozofii to filozofować nafilozofii to filozofować na prawdę

Drwić sobie z filozofii, znaczy naprawdę filozofować.Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia.Z demokracji należy kpić.Filozofować to uczyć się umierać.Zdzi­wienie jest tą przyczyną, dla której ludzie zaczęli filozofować.Wszelka kultura pewnego dnia pokazuje swą smutną prawdę - prawdę przeładowanego, a pustego magazynu.