Kpimy z kiczów naszych rodziców, wyśmiewamy kicze naszych dziadków i podziwiamy kicze naszych pradziadków.


kpimy-z-kiczów-naszych-rodziców-wyśmiewamy-kicze-naszych-dziadków-i-podziwiamy-kicze-naszych-pradziadków
harold nicholsonkpimykiczównaszychrodzicówwyśmiewamykiczedziadkówpodziwiamypradziadkówkpimy zz kiczówkiczów naszychnaszych rodzicówwyśmiewamy kiczekicze naszychnaszych dziadkówdziadków ii podziwiamypodziwiamy kiczekicze naszychnaszych pradziadkówkpimy z kiczówz kiczów naszychkiczów naszych rodzicówwyśmiewamy kicze naszychkicze naszych dziadkównaszych dziadków idziadków i podziwiamyi podziwiamy kiczepodziwiamy kicze naszychkicze naszych pradziadkówkpimy z kiczów naszychz kiczów naszych rodzicówwyśmiewamy kicze naszych dziadkówkicze naszych dziadków inaszych dziadków i podziwiamydziadków i podziwiamy kiczei podziwiamy kicze naszychpodziwiamy kicze naszych pradziadkówkpimy z kiczów naszych rodzicówwyśmiewamy kicze naszych dziadków ikicze naszych dziadków i podziwiamynaszych dziadków i podziwiamy kiczedziadków i podziwiamy kicze naszychi podziwiamy kicze naszych pradziadków

nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności.Kocha­my za­nad­to nasze dzieci, a za mało naszych rodziców.Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie.Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół.Możemy żyć bez naszych przy­jaciół, lecz nie bez naszych sąsiadów.