Kpimy z kiczów naszych rodziców, wyśmiewamy kicze naszych dziadków i podziwiamy kicze naszych pradziadków.


kpimy-z-kiczów-naszych-rodziców-wyśmiewamy-kicze-naszych-dziadków-i-podziwiamy-kicze-naszych-pradziadków
harold nicholsonkpimykiczównaszychrodzicówwyśmiewamykiczedziadkówpodziwiamypradziadkówkpimy zz kiczówkiczów naszychnaszych rodzicówwyśmiewamy kiczekicze naszychnaszych dziadkówdziadków ii podziwiamypodziwiamy kiczekicze naszychnaszych pradziadkówkpimy z kiczówz kiczów naszychkiczów naszych rodzicówwyśmiewamy kicze naszychkicze naszych dziadkównaszych dziadków idziadków i podziwiamyi podziwiamy kiczepodziwiamy kicze naszychkicze naszych pradziadkówkpimy z kiczów naszychz kiczów naszych rodzicówwyśmiewamy kicze naszych dziadkówkicze naszych dziadków inaszych dziadków i podziwiamydziadków i podziwiamy kiczei podziwiamy kicze naszychpodziwiamy kicze naszych pradziadkówkpimy z kiczów naszych rodzicówwyśmiewamy kicze naszych dziadków ikicze naszych dziadków i podziwiamynaszych dziadków i podziwiamy kiczedziadków i podziwiamy kicze naszychi podziwiamy kicze naszych pradziadków

Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności. -Andrew Marvell
miłość-więc-co-nas-rozpłomieniacchoć-los-nam-szkodzi-i-zazdroś-składa-ę-z-naszych-dusz-złączenia-i-naszych-gwiazd-przeciwstawnoś
Kocha­my za­nad­to nasze dzieci, a za mało naszych rodziców. -Alfred Aleksander Konar
kocha­my-za­nad­to-nasze-dzieci-a za ło-naszych-rodziców
Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie. -Gilbert Keith Chesterton
bib­lia-na­kazu­-nam-kochać-zarówno-naszych-bliźnich-jak i naszych-wrogów-praw­do­podob­nie dla­tego-po­nieważ-z re­guły
Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół. -Martin Luther King
na końcu-będziemy-pa­mięć-nie słowa-naszych-wrogów-ale-mil­cze­nie-naszych-przyjaciół
Możemy żyć bez naszych przy­jaciół, lecz nie bez naszych sąsiadów. -Thomas Fuller
możemy-żyć-bez-naszych-przy­jaciół-lecz-nie bez-naszych-sąsiadów