KRÓTKA BAJ­KA O CHĘCIACH Nie chcę go chcieć. Byłoby o wiele prościej, gdy­bym go nie chciała. Ale chcę. A on nie. KONIEC 


krÓtka-baj­ka-o chĘciach-nie-chcę-go chcieć-byłoby o wiele-prościej-gdy­bym-go nie chciała-ale-chcę-a-on nie-koniec 
lira99krÓtkabaj­kao chĘciachniechcęgo chciećbyłoby o wieleprościejgdy­bymgo nie chciałaalechcęon niekoniec krÓtka baj­kabaj­ka o chĘciacho chĘciach nienie chcęchcę go chciećbyłoby o wiele prościejgdy­bym go nie chciałaale chcękrÓtka baj­ka o chĘciachbaj­ka o chĘciach nieo chĘciach nie chcęnie chcę go chciećkrÓtka baj­ka o chĘciach niebaj­ka o chĘciach nie chcęo chĘciach nie chcę go chciećkrÓtka baj­ka o chĘciach nie chcębaj­ka o chĘciach nie chcę go chcieć