Króle tym okrzepłej na tronach siedzą, im gorliwiej pląta się u ich nóg chwalca z gęślą.


kró-tym-okrzepłej-na-tronach-siedzą-im-gorliwiej-plą-ę-u-ich-nóg-chwalca-z-gęślą
wacław berentkróletymokrzepłejnatronachsiedząimgorliwiejplątasięichnógchwalcagęśląkróle tymtym okrzepłejokrzepłej nana tronachtronach siedząim gorliwiejgorliwiej plątapląta sięu ichich nógnóg chwalcachwalca zz gęśląkróle tym okrzepłejtym okrzepłej naokrzepłej na tronachna tronach siedząim gorliwiej plątagorliwiej pląta siępląta się usię u ichu ich nógich nóg chwalcanóg chwalca zchwalca z gęśląkróle tym okrzepłej natym okrzepłej na tronachokrzepłej na tronach siedząim gorliwiej pląta sięgorliwiej pląta się upląta się u ichsię u ich nógu ich nóg chwalcaich nóg chwalca znóg chwalca z gęśląkróle tym okrzepłej na tronachtym okrzepłej na tronach siedząim gorliwiej pląta się ugorliwiej pląta się u ichpląta się u ich nógsię u ich nóg chwalcau ich nóg chwalca zich nóg chwalca z gęślą

Króle tym ok­rzepłej na tro­nach siedzą, im gor­li­wiej pląta się u ich nóg chwal­ca z gęślą.Dowcip jest jedyną rzeczą, którą tym trudniej znaleźć, im gorliwiej szuka.Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, szuka się ich, a one siedzą na nosieCharakter państwa poznaje się po tym, jacy ludzie siedzą w więzieniach.Ze szczęściem bywa czasami tak jak z okularami, szuka sie ich, a one siedzą na nosie. Tak blisko!Jesteśmy pokoleniem, które powoli przestaje korzystać ze swych nóg. Jedynie kobiety zdają sobie sprawę z ich posiadania.