Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje.


królestwo-kłamstwa-nie-jest-tam-gdzie-ę-kłamie-lecz-tam-gdzie-ę-kłamstwo-akceptuje
karel capekkrólestwokłamstwaniejesttamgdziesiękłamielecztamkłamstwoakceptujekrólestwo kłamstwakłamstwa nienie jestjest tamgdzie sięsię kłamielecz tamtam gdziegdzie sięsię kłamstwokłamstwo akceptujekrólestwo kłamstwa niekłamstwa nie jestnie jest tamgdzie się kłamielecz tam gdzietam gdzie sięgdzie się kłamstwosię kłamstwo akceptujekrólestwo kłamstwa nie jestkłamstwa nie jest tamlecz tam gdzie siętam gdzie się kłamstwogdzie się kłamstwo akceptujekrólestwo kłamstwa nie jest tamlecz tam gdzie się kłamstwotam gdzie się kłamstwo akceptuje

Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...Gdzie kłamstwo kipi, tam prawda się przypala.Nie ma maski, która by mogła długo ukryć miłość tam, gdzie ona jest, ani udać ją tam, gdzie jej nie ma.