Królestwo roślin tak łatwo sobie wyobrazić jako najbliższe sąsiedztwo królestwa śmierci. Tutaj, w zieleni ziemi, wśród cmentarnych drzew, wśród kiełkującego kwiecia, tkwi być może tajemnica przeobrażenia i zagadka życia, nad którymi się głowimy.


królestwo-roślin-tak-łatwo-sobie-wyobrazić-jako-najbliższe-sąsiedztwo-królestwa-śmierci-tutaj-w-zieleni-ziemi-wśród-cmentarnych-drzew
anonimkrólestworoślintakłatwosobiewyobrazićjakonajbliższesąsiedztwokrólestwaśmiercitutajzieleniziemiwśródcmentarnychdrzewkiełkującegokwieciatkwibyćmożetajemnicaprzeobrażeniazagadkażycianadktórymisięgłowimykrólestwo roślinroślin taktak łatwołatwo sobiesobie wyobrazićwyobrazić jakojako najbliższenajbliższe sąsiedztwosąsiedztwo królestwakrólestwa śmierciw zielenizieleni ziemiwśród cmentarnychcmentarnych drzewwśród kiełkującegokiełkującego kwieciatkwi byćbyć możemoże tajemnicatajemnica przeobrażeniaprzeobrażenia ii zagadkazagadka życianad którymiktórymi sięsię głowimykrólestwo roślin takroślin tak łatwotak łatwo sobiełatwo sobie wyobrazićsobie wyobrazić jakowyobrazić jako najbliższejako najbliższe sąsiedztwonajbliższe sąsiedztwo królestwasąsiedztwo królestwa śmierciw zieleni ziemiwśród cmentarnych drzewwśród kiełkującego kwieciatkwi być możebyć może tajemnicamoże tajemnica przeobrażeniatajemnica przeobrażenia iprzeobrażenia i zagadkai zagadka życianad którymi sięktórymi się głowimy

Nie dojrzy pszczółka wśród kwiecia pyłu, czy nie zapyli ją bączek od tyłu. -Stefan Pacek
nie-dojrzy-pszczółka-wśród-kwiecia-pyłu-czy-nie-zapyli-ją-bączek-od-tyłu
Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów. -René Char
rodzi­my ę-wśród-ludzi-umiera­my-niepo­cie­sze­-wśród-bogów
Tajemnica jest kurtyną zasłaniającą przed nami przyszłość. Tajemnica towarzyszy wszelkiej refleksji nad sensem życia i nad sensem istnienia w ogóle. -Anonim
tajemnica-jest-kurtyną-zasłaniającą-przed-nami-przyszłość-tajemnica-towarzyszy-wszelkiej-refleksji-nad-sensem-życia-i-nad-sensem-istnienia-w
Wśród drzew ptaków śpiew Styczeń a pachnie wiosną Świat zwierząt cieszy Krys­ty­na Sz. 12.01.2015r. -krysta
wśród-drzew-ptaków-śpiew-styczeń-a pachnie-wiosną-Świat-zwierząt-cieszy-krys­ty­na-sz-12012015r
Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna. -Franciszek Salezy Św
miłość-wśród-cnót-jest-jak-słoń-wśród-gwiazd-udziela-im-blasku-i-piękna