Krótka nieobecność roznieca miłość, długa ją zabija.


krótka-nieobecność-roznieca-miłość-długa-ją-zabija
honore de mirabeaukrótkanieobecnośćrozniecamiłośćdługazabijakrótka nieobecnośćnieobecność rozniecaroznieca miłośćdługa jąją zabijakrótka nieobecność rozniecanieobecność roznieca miłośćdługa ją zabijakrótka nieobecność roznieca miłość

Szczęśliwe małżeństwo - to długa rozmowa, która wciąż wydaje się za krótka.Choć radość jest krótka, ale poprzedza ją długa nadzieja, a po niej zostaje jeszcze dłuższe wspomnienie.Choć ra­dość jest krótka, pop­rzedza ją jeszcze długa nadzieja, a po niej zos­ta­je jeszcze dłuższe wspomnienie.Nieobecność to lekarstwo na miłość.Nieobecność to najpospolitsze lekarstwo na miłość.Jakże krótka noc, gdy myśli w bez­senność wprawiają a wszak mówią, że długą jest, gdy po­wieki nie zasypiają po­ranek nad­chodzi, za­raz bla­dy świt o so­bie przypomni wte­dy opuszczę czte­rech, mil­czących ścian pus­te kąty i wrócę z pow­ro­tem, gdy późny wieczór nastąpi