Kradzież to największy hołd, jaki złożyć można danej rzeczy.


kradzież-to-największy-hołd-jaki-złożyć-można-danej-rzeczy
władimir nabokowkradzieżtonajwiększyhołdjakizłożyćmożnadanejrzeczynajwiększy hołdjaki złożyćzłożyć możnamożna danejdanej rzeczykradzież to największyjaki złożyć możnazłożyć można danejmożna danej rzeczykradzież to największy hołdjaki złożyć można danejzłożyć można danej rzeczyjaki złożyć można danej rzeczy

Największym hołdem jaki możemy złożyć prawdzie, jest posiłkować się nią. -Ralph Waldo Emerson
największym-hołdem-jaki-możemy-złożyć-prawdzie-jest-posiłkować-ę-ą
Największy pożytek z historii to entuzjazm, jaki budzi ona w ludziach. -Johann Wolfgang Goethe
największy-pożytek-z-historii-to-entuzjazm-jaki-budzi-ona-w-ludziach
Prze­mil­cza­nie rzeczy ważnych to hołd dla ich ważności. -Stefan Kisielewski
prze­mil­cza­nie-rzeczy-ważnych-to hołd-dla-ich-ważnoś
Jest tylko jeden hołd, który człowiek niegłupi złoży z całego serca kobiecie, hołd, który należy się JeJ pickrwśd, kobiecości i skromności. -Karol Juliusz Weber
jest-tylko-jeden-hołd-który-człowiek-niegłupi-złoży-z-całego-serca-kobiecie-hołd-który-należy-ę-jej-pickrwśd-kobiecoś-i-skromnoś
Należy umieć bezbłędnie określić, jakie są w odniesieniu do danej kwestii, w danej chwili nastroje mas, jakie są ich rzeczywiste dążenia; potrzeby i myśli. -Włodzimierz Lenin
należy-umieć-bezbłędnie-określić-jakie-są-w-odniesieniu-do-danej-kwestii-w-danej-chwili-nastroje-mas-jakie-są-ich-rzeczywiste-dążenia
Jes­teś złodziejem przes­trze­ni myśli, a na­wet nie można os­karżyć Cię o kradzież... -Papużka
jes­teś-złodziejem-przes­trze­-myśli-a na­wet-nie można-os­karżyć-cię-o kradzież