Kre­tynizm: szczyt roz­wo­ju głupca.


kre­tynizm-szczyt-roz­wo­ju-głupca
bujak bogusławkre­tynizmszczytroz­wo­jugłupcaszczyt roz­wo­juroz­wo­ju głupcaszczyt roz­wo­ju głupca

Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego. -Mikołaj Gomez Davilla
domieszka-kilku-kropel-chrześcijaństwa-do-lewicowych-poglądów-zamienia-głupca-w-głupca-doskonałego
Szczyt prawa - to szczyt bezprawia. -Terencjusz
szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia
Spryt zastępuje u głupca inteligencję. -Ambrose Bierce
spryt-zastępuje-u-głupca-inteligencję
Nie po­wołuje się na świad­ka głupca. -Talmud
nie-po­wołuje ę-na świad­ka-głupca