Krew pokonanych zmienia często barwy zwycięzcy.


krew-pokonanych-zmienia-często-barwy-zwycięzcy
stanisław jerzy leckrewpokonanychzmieniaczęstobarwyzwycięzcykrew pokonanychpokonanych zmieniazmienia częstoczęsto barwybarwy zwycięzcykrew pokonanych zmieniapokonanych zmienia częstozmienia często barwyczęsto barwy zwycięzcykrew pokonanych zmienia częstopokonanych zmienia często barwyzmienia często barwy zwycięzcykrew pokonanych zmienia często barwypokonanych zmienia często barwy zwycięzcy

Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego.Księga Rodzaju 9,6.Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.Życie zależy od krwi. Krew jest siedzibą duszy; toteż jedynym zadaniem tego świata jest wytwarzać nieustannie krew.Czy pragniesz wieńców zwycięzcy bez niebezpieczeństwa bitwy?Miłość jest jak liść w lesie - czas ją zmienia, tak jak zima zmienia wygląd lasu.Często myślałem wówczas, że gdyby zmuszono mnie do życia w pniu uschniętego drzewa, gdzie jedynym moim zajęciem byłoby oglądanie barwy nieba ponad moją głową, z czasem przyzwyczaiłbym się i do tego. Czekałbym na przelot ptaków lub zderzanie się chmur, tak jak tutaj czekałem na dziwaczne krawaty mojego obrońcy lub jak dawniej, w tamtym świecie, cierpliwie wyczekiwałem soboty, by obejmować ciało Marii.