kroplę po krop­li piję , ciszę w to­bie tyl­ko od­najdując le­ki na miłość 


kroplę-po krop­li-piję- ciszę-w-to­bie-tyl­ko-od­najdując-­ki-na miłość 
tknpkroplępo krop­lipiję ciszęto­bietyl­kood­najdującle­kina miłość kroplę po krop­lipo krop­li piję ciszę ww to­bieto­bie tyl­kotyl­ko od­najdującod­najdując le­kile­ki na miłość kroplę po krop­li piję ciszę w to­biew to­bie tyl­koto­bie tyl­ko od­najdująctyl­ko od­najdując le­kiod­najdując le­ki na miłość  ciszę w to­bie tyl­kow to­bie tyl­ko od­najdującto­bie tyl­ko od­najdując le­kityl­ko od­najdując le­ki na miłość  ciszę w to­bie tyl­ko od­najdującw to­bie tyl­ko od­najdując le­kito­bie tyl­ko od­najdując le­ki na miłość 

Piję. Os­tatnio bar­dzo często piję. Pełne szklan­ki przechylam. Dużo piję. Lu­bię pić. Al­bo nie lu­bię tyl­ko tak po pros­tu piję. Her­batki owo­cowej hek­to­lit­ry wypijam.jest w nas szyfr do rozpracowania który otwiera ciszę i zdania by mgła duszy mogła osadzić krople na os­chłe skrawki życiowych arkuszy Znów za­pom­niałam posłodzić herbatę, i piję ją gorzką przez ciebie ... Bo to ty mi ją słodzisz, gdy tyl­ko o to­bie po­myślę mo­ja her­ba­ta jest słod­ka ...Piję by paść, padam by wstać, wstaję by pić, piję by żyć.Miłość jest poetycznym złudzeniem, które żeby długo zatrzymać, nie trzeba dotykać palcami jak bańki z mydła, bo zmienia się w kroplę brudnej wody.Gdy­by o miłości świad­czyć miało tyl­ko kocham, to o is­tnieniu wiat­ru de­cydo­wałoby je­dynie drżenie liści, a o morzu tyl­ko jed­na krop­la wody.