Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.


kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
giordano brunokroplaprzebijakamieńupadającniedwarazyleczczęstotakczłowiekstajesięrozumnyczytającczęstokropla przebijaprzebija kamieńupadając nienie dwadwa razylecz częstotak człowiekczłowiek stajestaje sięsię rozumnyczytając nienie dwadwa razylecz częstokropla przebija kamieńupadając nie dwanie dwa razytak człowiek stajeczłowiek staje sięstaje się rozumnyczytając nie dwanie dwa razyupadając nie dwa razytak człowiek staje sięczłowiek staje się rozumnyczytając nie dwa razytak człowiek staje się rozumny

Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień. -George Bernard Shaw
niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi. -Andrzej Maksymilian Fredro
kto-ę-dwa-razy-potknie-na-kamieniu-trzeci-raz-może-go-nim-w-łeb-nie-żadnej-wymówki-kto-w-jednym-dwa-razy-błądzi
Kobiety sądzą, że dwa razy dwa da pięć, jeśli wystarczająco długo będą płakać i dąsać się. -George Eliot
kobiety-sądzą-że-dwa-razy-dwa-da-pięć-śli-wystarczająco-długo-będą-płakać-i-dąć-ę
Człowiek, który dwa razy w życiu się kaja, jest strasznym obłudnikiem. -Honore de Balzac
człowiek-który-dwa-razy-w-życiu-ę-kaja-jest-strasznym-obłudnikiem
Człowiek rzadko myli się dwa razy na ogól trzy albo więcej. -John Perry Barlow
człowiek-rzadko-myli-ę-dwa-razy-na-ogól-trzy-albo-więcej
Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz. -Marie Von Ebner - Eschenbach
zastanów-ę-raz-zanim-coś-dasz-dwa-razy-zanim-coś-przyjmiesz-i-tysiąc-razy-zanim-czegoś-zażądasz