Kruk krukowi oka nie wykole, ale lubi, gdy to ktoś inny robi.


kruk-krukowi-oka-nie-wykole-ale-lubi-gdy-to-ktoś-inny-robi
maryla wolskakrukkrukowiokaniewykolealelubigdytoktośinnyrobikruk krukowikrukowi okaoka nienie wykoleale lubiktoś innyinny robikruk krukowi okakrukowi oka nieoka nie wykolegdy to ktośktoś inny robikruk krukowi oka niekrukowi oka nie wykolegdy to ktoś innykruk krukowi oka nie wykolegdy to ktoś inny robi

Kruk krukowi oka nie wykolę, ale lubi, gdy to ktoś robi.Kruk krukowi oka nie wykolę, ale lubi, gdy to ktoś inny zrobi.Kruk krukowi oka nie wykole.Kruk kru­kowi oka nie wy­kole, ale lu­bi, gdy to ktoś in­ny robi.... za komuny staliśmy mniej więcej wszyscy w brudnej wodzie po szyję. Więc wyglądaliśmy podobnie i wyglądało, że myślimy podobnie. Teraz woda opadła i zaczęła się rewia narodowa: ktoś podobno stał z gołą dupą, ktoś inny w dynamówkach, a jeszcze ktoś inny w stringach. Jakież to podniecające. Biedni Polacy leżą w łóżkach ze swoimi żonami [...]Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał.