Krytyk jest czymś pośrednim pomiędzy plotką, denuncjacją a reklamą.


krytyk-jest-czymś-pośrednim-pomiędzy-plotką-denuncjacją-a-reklamą
anonimkrytykjestczymśpośrednimpomiędzyplotkądenuncjacjąreklamąkrytyk jestjest czymśczymś pośrednimpośrednim pomiędzypomiędzy plotkąkrytyk jest czymśjest czymś pośrednimczymś pośrednim pomiędzypośrednim pomiędzy plotkądenuncjacją a reklamąkrytyk jest czymś pośrednimjest czymś pośrednim pomiędzyczymś pośrednim pomiędzy plotkąkrytyk jest czymś pośrednim pomiędzyjest czymś pośrednim pomiędzy plotką

Reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś.Plotka jest zawsze smakowita.Reklama jest mistyką XXI wieku.Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie.Plotka jest jak fałszywe pieniądze: porządni ludzie ich nie produkują, ale bezmyślnie przekazują dalej.Krytyk jest jak samochód: im gorszy, tym więcej robi szumu.