Krytyka jest mało użyteczna i nieowocna i zarozumialcem jest ten, kto woli odgrywać rolę raczej złośliwego krytyka niż twórcy.


krytyka-jest-ło-użyteczna-i-nieowocna-i-zarozumialcem-jest-ten-kto-woli-odgrywać-rolę-raczej-złośliwego-krytyka-ż-twórcy
mikołaj kopernikkrytykajestmałoużytecznanieowocnazarozumialcemtenktowoliodgrywaćrolęraczejzłośliwegokrytykaniżtwórcykrytyka jestjest małomało użytecznaużyteczna ii nieowocnanieowocna ii zarozumialcemzarozumialcem jestjest tenkto woliwoli odgrywaćodgrywać rolęrolę raczejraczej złośliwegozłośliwego krytykakrytyka niżniż twórcykrytyka jest małojest mało użytecznamało użyteczna iużyteczna i nieowocnai nieowocna inieowocna i zarozumialcemi zarozumialcem jestzarozumialcem jest tenkto woli odgrywaćwoli odgrywać rolęodgrywać rolę raczejrolę raczej złośliwegoraczej złośliwego krytykazłośliwego krytyka niżkrytyka niż twórcykrytyka jest mało użytecznajest mało użyteczna imało użyteczna i nieowocnaużyteczna i nieowocna ii nieowocna i zarozumialcemnieowocna i zarozumialcem jesti zarozumialcem jest tenkto woli odgrywać rolęwoli odgrywać rolę raczejodgrywać rolę raczej złośliwegorolę raczej złośliwego krytykaraczej złośliwego krytyka niżzłośliwego krytyka niż twórcykrytyka jest mało użyteczna ijest mało użyteczna i nieowocnamało użyteczna i nieowocna iużyteczna i nieowocna i zarozumialcemi nieowocna i zarozumialcem jestnieowocna i zarozumialcem jest tenkto woli odgrywać rolę raczejwoli odgrywać rolę raczej złośliwegoodgrywać rolę raczej złośliwego krytykarolę raczej złośliwego krytyka niżraczej złośliwego krytyka niż twórcy

Przyjaźń - to przede wszystkim szczerość, to krytyka błędów towarzysza. Przyjaciele powinni pierwsi wystąpić z surową krytyką, by towarzysz mógł naprawić swoje błędy. -Mikołaj Ostrowski
przyjaźń-to-przede-wszystkim-szczerość-to-krytyka-błędów-towarzysza-przyjaciele-powinni-pierwsi-wystąpić-z-surową-krytyką-by-towarzysz
Bezczelnością nieudolnych jest żądanie, by krytyka ograniczała się do
bezczelnośą-nieudolnych-jest-żądanie-by-krytyka-ograniczała-ę-do-sprawozdawczoś-nie-uleczy-ę-kaszlącego-kneblując-mu-usta
Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. -Seneka
nie-ten-jest-biedny-kto-posiada-ło-lecz-ten-kto-pragnie-więcej