Krytykiem jest każdy, kto książkę przeczytał, a nawet ten, kto tylko słyszał o niej.


krytykiem-jest-każdy-kto-książkę-przeczytał-a-nawet-ten-kto-tylko-słyszał-o-niej
adolf dygasińskikrytykiemjestkażdyktoksiążkęprzeczytałnawettentylkosłyszałniejkrytykiem jestjest każdykto książkęksiążkę przeczytałnawet tenkto tylkotylko słyszałsłyszał oo niejkrytykiem jest każdykto książkę przeczytała nawet tenkto tylko słyszałtylko słyszał osłyszał o niejkto tylko słyszał otylko słyszał o niejkto tylko słyszał o niej

Dobrym krytykiem jest ten, kto opowiada o przygodach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France
dobrym-krytykiem-jest-ten-kto-opowiada-o-przygodach-swej-duszy-pośród-arcydzieł
Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności. -Demokryt
odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
Krytykiem jest ten, kto swe własne wrażenia piękna umie w odmiennej wyrazić formie, nowy im nadać kształt. -Oscar Wilde
krytykiem-jest-ten-kto-swe-własne-wrażenia-piękna-umie-w-odmiennej-wyrazić-formie-nowy-im-nadać-kształt
Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym. -Tao - Te - King
ten-kto-zwycięża-innych-ludzi-jest-tylko-silny-ten-kto-zwycięstwo-nad-sobą-samym-odnosi-jest-człowiekiem-potężnym
Ten tylko stanie na wydarzeń czele, ten tylko wrogów stopom swym podściele, kto wiele cierpiał i kto kochał wiele! -Zygmunt Krasiński
ten-tylko-stanie-na-wydarzeń-czele-ten-tylko-wrogów-stopom-swym-podściele-kto-wiele-cierpiał-i-kto-kochał-wiele
Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao - Te - King
ten-kto-zna-innych-ludzi-posiada-tylko-wiedzę-ten-kto-zna-siebie-samego-jest-człowiekiem-oświeconym