Krytykiem jest ten, kto swe własne wrażenia piękna umie w odmiennej wyrazić formie, nowy im nadać kształt.


krytykiem-jest-ten-kto-swe-własne-wrażenia-piękna-umie-w-odmiennej-wyrazić-formie-nowy-im-nadać-kształt
oscar wildekrytykiemjesttenktoswewłasnewrażeniapięknaumieodmiennejwyrazićformienowyimnadaćkształtkrytykiem jestjest tenkto sweswe własnewłasne wrażeniawrażenia pięknapiękna umieumie ww odmiennejodmiennej wyrazićwyrazić formienowy imim nadaćnadać kształtkrytykiem jest tenkto swe własneswe własne wrażeniawłasne wrażenia pięknawrażenia piękna umiepiękna umie wumie w odmiennejw odmiennej wyrazićodmiennej wyrazić formienowy im nadaćim nadać kształtkto swe własne wrażeniaswe własne wrażenia pięknawłasne wrażenia piękna umiewrażenia piękna umie wpiękna umie w odmiennejumie w odmiennej wyrazićw odmiennej wyrazić formienowy im nadać kształtkto swe własne wrażenia pięknaswe własne wrażenia piękna umiewłasne wrażenia piękna umie wwrażenia piękna umie w odmiennejpiękna umie w odmiennej wyrazićumie w odmiennej wyrazić formie

Krytykiem jest każdy, kto książkę przeczytał, a nawet ten, kto tylko słyszał o niej.Dobrym krytykiem jest ten, kto opowiada o przygodach swej duszy pośród arcydzieł.Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi.Głupim nie jest ten, kto popełnił jakieś głupstwo, lecz ten, kto nie umie tego głupstwa ukryć.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.