Krzyż był i jest wciąż chrześcijańskim znakiem zbawienia i miłości.


krzyż-był-i-jest-wciąż-chrześcijańskim-znakiem-zbawienia-i-miłoś
paweł vikrzyżbyłjestwciążchrześcijańskimznakiemzbawieniamiłościkrzyż byłbył ii jestjest wciążwciąż chrześcijańskimchrześcijańskim znakiemznakiem zbawieniazbawienia ii miłościkrzyż był ibył i jesti jest wciążjest wciąż chrześcijańskimwciąż chrześcijańskim znakiemchrześcijańskim znakiem zbawieniaznakiem zbawienia izbawienia i miłościkrzyż był i jestbył i jest wciążi jest wciąż chrześcijańskimjest wciąż chrześcijańskim znakiemwciąż chrześcijańskim znakiem zbawieniachrześcijańskim znakiem zbawienia iznakiem zbawienia i miłościkrzyż był i jest wciążbył i jest wciąż chrześcijańskimi jest wciąż chrześcijańskim znakiemjest wciąż chrześcijańskim znakiem zbawieniawciąż chrześcijańskim znakiem zbawienia ichrześcijańskim znakiem zbawienia i miłości

Krzyż nie jest znakiem, który dodaje nam zapału, lecz znakiem, który otrzeźwia.Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa. Jest laską pasterską, którą on pewnie wyważa drogę do nieba.Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia.Świat jest pełen obietnic bogactwa, zbawienia i wiecznej miłości.Nie znałem nigdy człowieka, który by nie był zdolny znieść cudzego nieszczęścia z doskonałym poddaniem chrześcijańskim.Og­romne jest bo­hater­stwo te­go człowieka, który, nie zaz­naw­szy łas­ki, nie od­szedł od Bo­ga i niesie krzyż cięższy od in­nych - krzyż ducho­wej ciemności.