Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę.


krzyż-nie-jest-celem-samym-w-sobie-wznosi-ę-wzwyż-i-wskazuje-drogę
edyta steinkrzyżniejestcelemsamymsobiewznosisięwzwyżwskazujedrogękrzyż nienie jestjest celemcelem samymsamym ww sobiewznosi sięsię wzwyżwzwyż ii wskazujewskazuje drogękrzyż nie jestnie jest celemjest celem samymcelem samym wsamym w sobiewznosi się wzwyżsię wzwyż iwzwyż i wskazujei wskazuje drogękrzyż nie jest celemnie jest celem samymjest celem samym wcelem samym w sobiewznosi się wzwyż isię wzwyż i wskazujewzwyż i wskazuje drogękrzyż nie jest celem samymnie jest celem samym wjest celem samym w sobiewznosi się wzwyż i wskazujesię wzwyż i wskazuje drogę

Człowiek celem samym w sobie.Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.Nam jed­na szarża - do nieba wzwyż, I je­den or­der - nad gro­bem krzyż.Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent.Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno.Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie.