Krzyżacy na­dal is­tnieją. 01.07.2016r.


krzyżacy-na­dal-is­tnieją-01072016r
emilia szumiłokrzyżacyna­dalis­tnieją01072016rkrzyżacy na­dalna­dal is­tniejąkrzyżacy na­dal is­tnieją

Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki. -Pablo Ruiz Picasso
is­tnieją-dwa-rodza­-ko­biet-bo­ginie-i wycieraczki
Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza
nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy