Książka jest prawdziwym symbolem pokoju, bardziej niż jakikolwiek z tych, który upragnionemu ideałowi towarzyszy w wyobraźni ludzkiej.


książka-jest-prawdziwym-symbolem-pokoju-bardziej-ż-jakikolwiek-z-tych-który-upragnionemu-ideałowi-towarzyszy-w-wyobraź-ludzkiej
jan parandowskiksiążkajestprawdziwymsymbolempokojubardziejniżjakikolwiektychktóryupragnionemuideałowitowarzyszywyobraźniludzkiejksiążka jestjest prawdziwymprawdziwym symbolemsymbolem pokojubardziej niżniż jakikolwiekjakikolwiek zz tychktóry upragnionemuupragnionemu ideałowiideałowi towarzyszytowarzyszy ww wyobraźniwyobraźni ludzkiejksiążka jest prawdziwymjest prawdziwym symbolemprawdziwym symbolem pokojubardziej niż jakikolwiekniż jakikolwiek zjakikolwiek z tychktóry upragnionemu ideałowiupragnionemu ideałowi towarzyszyideałowi towarzyszy wtowarzyszy w wyobraźniw wyobraźni ludzkiejksiążka jest prawdziwym symbolemjest prawdziwym symbolem pokojubardziej niż jakikolwiek zniż jakikolwiek z tychktóry upragnionemu ideałowi towarzyszyupragnionemu ideałowi towarzyszy wideałowi towarzyszy w wyobraźnitowarzyszy w wyobraźni ludzkiejksiążka jest prawdziwym symbolem pokojubardziej niż jakikolwiek z tychktóry upragnionemu ideałowi towarzyszy wupragnionemu ideałowi towarzyszy w wyobraźniideałowi towarzyszy w wyobraźni ludzkiej

W gruncie rzeczy miłość jest bardziej wymierna, niż większość z nas sądzi - można ją wymierzyć w kategoriach ludzkiej niedoskonałości. -Northcote Parkinson
w-gruncie-rzeczy-miłość-jest-bardziej-wymierna-ż-większość-z-nas-sądzi-można-ją-wymierzyć-w-kategoriach-ludzkiej-niedoskonałoś
Nic bardziej nie tamuje postępu wiedzy niż zła książka sławnego autora. -Charles Louis Montesquieu
nic-bardziej-nie-tamuje-postępu-wiedzy-ż-zła-książka-sławnego-autora
Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa
jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej. -Karol Dickens
prawdziwym-patriotą-jest-ten-który-nie-ze-wszystkiego-jest-zadowolony-w-swej-ojczyźnie-to-człowiek-który-pragnie-i-walczy-o-to-by-w-niej-było
Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat. -Aleksander Świętochowski
im-człowiek-bardziej-staje-ę-podobnym-do-boga-tym-jest-szczęśliwszym-a-podobniejszym-do-niego-jest-ten-który-ukochał-jedną-mrówkę-ż-ten
Egoista to człowiek, który bardziej jest zainteresowany sobą niż mną. -Ambrose Bierce
egoista-to-człowiek-który-bardziej-jest-zainteresowany-sobą-ż-mną