Książka jest prawdziwym symbolem pokoju, bardziej niż jakikolwiek z tych, który upragnionemu ideałowi towarzyszy w wyobraźni ludzkiej.


książka-jest-prawdziwym-symbolem-pokoju-bardziej-ż-jakikolwiek-z-tych-który-upragnionemu-ideałowi-towarzyszy-w-wyobraź-ludzkiej
jan parandowskiksiążkajestprawdziwymsymbolempokojubardziejniżjakikolwiektychktóryupragnionemuideałowitowarzyszywyobraźniludzkiejksiążka jestjest prawdziwymprawdziwym symbolemsymbolem pokojubardziej niżniż jakikolwiekjakikolwiek zz tychktóry upragnionemuupragnionemu ideałowiideałowi towarzyszytowarzyszy ww wyobraźniwyobraźni ludzkiejksiążka jest prawdziwymjest prawdziwym symbolemprawdziwym symbolem pokojubardziej niż jakikolwiekniż jakikolwiek zjakikolwiek z tychktóry upragnionemu ideałowiupragnionemu ideałowi towarzyszyideałowi towarzyszy wtowarzyszy w wyobraźniw wyobraźni ludzkiejksiążka jest prawdziwym symbolemjest prawdziwym symbolem pokojubardziej niż jakikolwiek zniż jakikolwiek z tychktóry upragnionemu ideałowi towarzyszyupragnionemu ideałowi towarzyszy wideałowi towarzyszy w wyobraźnitowarzyszy w wyobraźni ludzkiejksiążka jest prawdziwym symbolem pokojubardziej niż jakikolwiek z tychktóry upragnionemu ideałowi towarzyszy wupragnionemu ideałowi towarzyszy w wyobraźniideałowi towarzyszy w wyobraźni ludzkiej

W gruncie rzeczy miłość jest bardziej wymierna, niż większość z nas sądzi - można ją wymierzyć w kategoriach ludzkiej niedoskonałości.Nic bardziej nie tamuje postępu wiedzy niż zła książka sławnego autora.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej.Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat.Egoista to człowiek, który bardziej jest zainteresowany sobą niż mną.