Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha.


książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
thomas carlyleksiążkanajczystszaistotaludzkiegoduchaksiążkanajczystszanajczystsza istotaistota ludzkiegoludzkiego duchanajczystsza istotanajczystsza istota ludzkiegoistota ludzkiego duchanajczystsza istota ludzkiegonajczystsza istota ludzkiego duchanajczystsza istota ludzkiego ducha

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.Długość życia ludzkiego - to punkcik, istota - płynna, spostrzeganie - niejasne, zespól całego ciała - to zgnilizna, dusza - wir, los - to zagadka, sława - rzecz niepewna.W miarę upływu lat w skrytości ducha coraz bardziej tęskni za istotą, która by żyła tylko w jego cieniu. Za kobietką istniejącą tylko dla niego, myślącą tylko o nim.Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna.