Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania.


książka-nierozdzielny-towarzysz-przyjaciel-bez-interesu-domownik-bez-naprzykrzania
ignacy krasickiksiążkanierozdzielnytowarzyszprzyjacielbezinteresudomowniknaprzykrzaniaksiążka –– nierozdzielnynierozdzielny towarzyszprzyjaciel bezbez interesudomownik bezbez naprzykrzaniaksiążka – nierozdzielny– nierozdzielny towarzyszprzyjaciel bez interesudomownik bez naprzykrzaniaksiążka – nierozdzielny towarzysz

Książka nieroz­dziel­ny to­warzysz, przy­jaciel bez in­te­resu, do­mow­nik bez naprzykrzenia.Nie ma kresu bez interesu.Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonemKsiążka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.