Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, która potrafi rozweselić.


książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-która-potrafi-rozweselić
gerhard jungksiążkapełnawiedzyjestmniejwartaniżjednosłowoktórapotrafirozweselićksiążka pełnapełna wiedzywiedzy jestjest mniejmniej wartaniż jednojedno słowoktóra potrafipotrafi rozweselićksiążka pełna wiedzypełna wiedzy jestwiedzy jest mniejjest mniej wartaniż jedno słowoktóra potrafi rozweselićksiążka pełna wiedzy jestpełna wiedzy jest mniejwiedzy jest mniej wartaksiążka pełna wiedzy jest mniejpełna wiedzy jest mniej warta

Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, które potrafi rozweselić. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-które-potrafi-rozweselić
Książka pełna wiedzy jest mniej warta niż małe słówko niosące radość. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-łe-słówko-niosą-radość
Nic bardziej nie tamuje postępu wiedzy niż zła książka sławnego autora. -Charles Louis Montesquieu
nic-bardziej-nie-tamuje-postępu-wiedzy-ż-zła-książka-sławnego-autora
Przysięga kochanka nie więcej warta niż słowo szynkarza; obaj stwierdzają fałszywe rachunki. -Anonim
przysięga-kochanka-nie-więcej-warta-ż-słowo-szynkarza-obaj-stwierdzają-fałszywe-rachunki
Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa
jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać. -Joey Adams
nudziarz-oso­ba-której życie-jest ot­wartą-książką-której nie chcesz-czytać