Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.


książka-to-przyjaciel-który-nigdy-nie-zdradzi
jacques vallee des barreauxksiążkatoprzyjacielktórynigdyniezdradziktóry nigdynigdy nienie zdradziksiążka to przyjacielktóry nigdy nienigdy nie zdradziktóry nigdy nie zdradzi

Książka to przy­jaciel, który nig­dy nie zdradzi.Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza.Milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna.Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania.