Książka wielkiego człowieka jest kompromisem pomiędzy nim a czytelnikiem.


książka-wielkiego-człowieka-jest-kompromisem-pomiędzy-nim-a-czytelnikiem
eugène delacroixksiążkawielkiegoczłowiekajestkompromisempomiędzynimczytelnikiemksiążka wielkiegowielkiego człowiekaczłowieka jestjest kompromisemkompromisem pomiędzypomiędzy nimksiążka wielkiego człowiekawielkiego człowieka jestczłowieka jest kompromisemjest kompromisem pomiędzykompromisem pomiędzy nimnim a czytelnikiemksiążka wielkiego człowieka jestwielkiego człowieka jest kompromisemczłowieka jest kompromisem pomiędzyjest kompromisem pomiędzy nimpomiędzy nim a czytelnikiemksiążka wielkiego człowieka jest kompromisemwielkiego człowieka jest kompromisem pomiędzyczłowieka jest kompromisem pomiędzy nimkompromisem pomiędzy nim a czytelnikiem

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Roz­mo­wa z wro­giem jest już kompromisem.Mężczyznę można nazwać kłamcą, oszustem, łotrem - nie zrobi to na nim wielkiego wrażenia, ale jeśli powiesz mu, że jest kiepskim kierowcą, wpada w furię.Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi.Jeżeli jest coś po ludzku pewne, to fakt, że środowisko wielkiego człowieka, nie urobi go, póki on sam nie zdoła przetworzyć tego środowiska.Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu, dochodzą doń bez wielkiego trudu, ale z wielkim tylko trudem mogą się na nim utrzymać.