Książki o miłości biorą czasami do ręki kobiety aby odnaleźć jeszcze jeden sposób ujarzmienia mężczyzny.


książki-o-miłoś-biorą-czasami-do-ręki-kobiety-aby-odnaleźć-jeszcze-jeden-sposób-ujarzmienia-mężczyzny
józef maciejewskiksiążkimiłościbiorączasamidorękikobietyabyodnaleźćjeszczejedensposóbujarzmieniamężczyznyksiążki oo miłościmiłości biorąbiorą czasamiczasami dodo rękiręki kobietykobiety abyaby odnaleźćodnaleźć jeszczejeszcze jedenjeden sposóbsposób ujarzmieniaujarzmienia mężczyznyksiążki o miłościo miłości biorąmiłości biorą czasamibiorą czasami doczasami do rękido ręki kobietyręki kobiety abykobiety aby odnaleźćaby odnaleźć jeszczeodnaleźć jeszcze jedenjeszcze jeden sposóbjeden sposób ujarzmieniasposób ujarzmienia mężczyznyksiążki o miłości biorąo miłości biorą czasamimiłości biorą czasami dobiorą czasami do rękiczasami do ręki kobietydo ręki kobiety abyręki kobiety aby odnaleźćkobiety aby odnaleźć jeszczeaby odnaleźć jeszcze jedenodnaleźć jeszcze jeden sposóbjeszcze jeden sposób ujarzmieniajeden sposób ujarzmienia mężczyznyksiążki o miłości biorą czasamio miłości biorą czasami domiłości biorą czasami do rękibiorą czasami do ręki kobietyczasami do ręki kobiety abydo ręki kobiety aby odnaleźćręki kobiety aby odnaleźć jeszczekobiety aby odnaleźć jeszcze jedenaby odnaleźć jeszcze jeden sposóbodnaleźć jeszcze jeden sposób ujarzmieniajeszcze jeden sposób ujarzmienia mężczyzny

Jeden pocałunek mężczyzny może złamać całe życie kobiety.Wierność kobiety w małżeństwie bez miłości jest prawdopodobnie czymś przeciw naturze. Jest tylko jeden sposób uzyskania częstszej wierności kobiet w małżeństwie: dać swobodę pannom, a rozwód - mężatkom.Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia.Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. Powiadają, jedna noc rozbroi niechęć kobiety do łoża mężczyzny.Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny - aby nim nie rządziła, nie stworzył z nogi - aby nie była niewolnicą, ale z żebra - aby była bliska jego sercu!Kobiety mają tylko jeden sposób uszczęśliwiania nas, znają natomiast trzydzieści tysięcy sposobów, na jakie mogą nas unieszczęśliwić.