Książki są le­kar­stwem dla umysłu.


książki-są ­kar­stwem-dla-umysłu
demokrytksiążkisą le­kar­stwemdlaumysłuksiążki są le­kar­stwemsą le­kar­stwem dladla umysłuksiążki są le­kar­stwem dlasą le­kar­stwem dla umysłuksiążki są le­kar­stwem dla umysłu

Zro­zumienie, a na­wet tyl­ko je­go próba - są naj­lep­szym le­kar­stwem dla zra­nionej duszy.Naj­lep­szym le­kar­stwem jest spokój.Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie.Jes­teś moim le­kar­stwem na wie­czne szczęście.Miłość - chwi­lowe obłąka­nie, na które le­kar­stwem jest małżeństwo.Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii.