Ksiądz bez dobrego przykładu, mieszek bez pieniędzy, senator bez rozsądku - jednej wagi.


ksiądz-bez-dobrego-przykładu-mieszek-bez-pieniędzy-senator-bez-rozsądku-jednej-wagi
jan Żabczycksiądzbezdobregoprzykładumieszekpieniędzysenatorrozsądkujednejwagiksiądz bezbez dobregodobrego przykładumieszek bezbez pieniędzybez rozsądkurozsądkujednejjednej wagiksiądz bez dobregobez dobrego przykładumieszek bez pieniędzysenator bez rozsądkubez rozsądkujednej wagiksiądz bez dobrego przykładusenator bez rozsądku

Dobra myśl bez panien, muzyka bez trunku, nauka bez dostatku - małej wagi -Jan Żabczyc
dobra-myśl-bez-panien-muzyka-bez-trunku-nauka-bez-dostatku-łej-wagi
Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Niedziela bez pieniędzy jest jak msza bez wina. -Cesare Pavese
niedziela-bez-pieniędzy-jest-jak-msza-bez-wina
Bankier bez pieniędzy jest jak lekarz bez pigułek. -George Woods
bankier-bez-pieniędzy-jest-jak-lekarz-bez-pigułek
Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem -Fiodor Dostojewski
bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem