Ksiądz, doktor, praktyk, pani duszka - rzecz nienasycona.


ksiądz-doktor-praktyk-pani-duszka-rzecz-nienasycona
jan Żabczycksiądzdoktorpraktykpaniduszkarzecznienasyconapani duszkaduszkarzeczrzecz nienasyconapani duszkarzecz nienasycona

Nieuk ksiądz, doktor, kucharz - siebie i ludzi w zdrowiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-doktor-kucharz-siebie-i-ludzi-w-zdrowiu-zawodzą
Najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor spokój i doktor dobry humor. -Jonathan Swift
najlepszymi-lekarzami-na-świecie-są-doktor-dieta-doktor-spokój-i-doktor-dobry-humor
Ogół ludzi zdradza nienasyconą ciekawość wszystkiego, z wyjątkiem tego, co warte jest poznania. -Oscar Wilide
ogół-ludzi-zdradza-nienasyconą-ciekawość-wszystkiego-z-wyjątkiem-tego-co-warte-jest-poznania
Tak jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma powrotu do błędnych metod i praktyk sprzed sierpnia 1980 roku. -Wojciech Jaruzelski
tak-jak-nie-odwrotu-od-socjalizmu-tak-nie-powrotu-do-błędnych-metod-i-praktyk-sprzed-sierpnia-1980-roku