Księżyc jaśnieje dwo­je ludzi wi­ta blask enig­ma no­cy 


księżyc-jaśnieje-dwo­-ludzi-wi­-blask-enig­-no­cy 
to_tylko_łzyksiężycjaśniejedwo­jeludziwi­tablaskenig­mano­cy księżyc jaśniejejaśnieje dwo­jedwo­je ludziludzi wi­tawi­ta blaskblask enig­maenig­ma no­cy księżyc jaśnieje dwo­jejaśnieje dwo­je ludzidwo­je ludzi wi­taludzi wi­ta blaskwi­ta blask enig­mablask enig­ma no­cy księżyc jaśnieje dwo­je ludzijaśnieje dwo­je ludzi wi­tadwo­je ludzi wi­ta blaskludzi wi­ta blask enig­mawi­ta blask enig­ma no­cy księżyc jaśnieje dwo­je ludzi wi­tajaśnieje dwo­je ludzi wi­ta blaskdwo­je ludzi wi­ta blask enig­maludzi wi­ta blask enig­ma no­cy 

Innym jest blask słońca, innym blask księżyca, jeszcze innym blask gwiazd, lecz wszystko to razem składa się na piękno nieba. -Johann Heinrich Pestalozzi
innym-jest-blask-słońca-innym-blask-księżyca-jeszcze-innym-blask-gwiazd-lecz-wszystko-to-razem-składa-ę-na-piękno-nieba
Nikt z zewnątrz nie ro­zumie co trzy­ma dwo­je ludzi razem. -Helen Fielding
nikt-z zewnątrz-nie ro­zumie-co trzy­-dwo­-ludzi-razem
Na­tura dała nam dwo­je oczu, dwo­je uszu, ale tyl­ko je­den język po to, abyśmy więcej pat­rzy­li i słucha­li, niż mówili. -Sokrates
na­tura-dała-nam-dwo­-oczu-dwo­-uszu-ale-tyl­ko-­den-język-po to-abyśmy-więcej-pat­rzy­li-i słucha­li-ż-mówili
Jes­teśmy so­bie tak blis­cy jak dwo­je ludzi,którzy się oddalają. -Jeanette Winterson
jes­teśmy-so­bie-tak-blis­cy-jak dwo­-ludziktórzy ę-oddalają