Księżyc pożycza światło od słońca.


księżyc-pożycza-światło-od słońca
tales z miletuksiężycpożyczaświatłood słońcaksiężyc pożyczapożycza światłoświatło od słońcaksiężyc pożycza światłopożycza światło od słońcaksiężyc pożycza światło od słońca

Księżyc pożycza światło od słońca.światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)  Wolę łagod­ne światło sza­rych dni, niż gwałtow­ne kon­tras­ty słońca.Pożycza się tylko bogatym!Los pożycza, nie daje!Los pożycza nie daje.