Ks.Jerzy Po­piełuszko pi­sał piękne cytaty 


ksjerzy-po­piełuszko-pi­ł-piękne-cytaty 
roziksjerzypo­piełuszkopi­sałpięknecytaty po­piełuszko pi­sałpi­sał pięknepiękne cytaty po­piełuszko pi­sał pięknepi­sał piękne cytaty po­piełuszko pi­sał piękne cytaty 

Cytaty Żeby mieć piękne oczy, szu­kaj dob­ra w oczach in­nych, żeby mieć piękne us­ta wy­powiadaj piękne słowa.piękne słowa piękne gesty piękne kłamstwa sztuczny uśmiech i znów kwiaty mi przy­nosisz by więdły jak mo­je serce mówisz Cytaty.info jed­no z większych ag­lo­merac­ji idiotów Piękne myśli i piękne ko­biety nig­dy nie zag­rze­wają miejsca.Cytaty zawsze mają w sobie coś pusto-odświętnego, a artykuły - wulgaryzującego.