Któż by wiódł so­wy do Aten? 


któż-by wiódł-so­wy-do aten 
któżby wiódłso­wydo aten któż by wiódłby wiódł so­wyktóż by wiódł so­wy

Któż by wiódł sowy do Aten ?Przyszedłem do Aten, a nikt mnie nie poznał.Sma­kowi­ty Spór Ka­wał czar­nej czekolady Wiódł swa­dy bez ogłady Z białym se­rem brie, Że ca­pem śmierdzi, Moszcząc się w ser­cu rolady.Po­dała Mu walizkę pełną za­kurzo­nych szpargałów, których nie zdążyła wyczyścić, bo odkładała na potem. A On uśmie­chając się miłosiernie, ujął jej dłoń i po­wiódł za sobą jak córkę.Któż zmusi wiersze do milczenia?Któż z nas kocha nie głupiejąc przy tym?