Któż by wiódł so­wy do Aten? 


któż-by wiódł-so­wy-do aten 
któżby wiódłso­wydo aten któż by wiódłby wiódł so­wyktóż by wiódł so­wy

Któż by wiódł sowy do Aten ? -Arystofanes
któż-by-wiódł-sowy-do-aten
Przyszedłem do Aten, a nikt mnie nie poznał. -Demokryt
przyszedłem-do-aten-a-nikt-mnie-nie-poznał
Sma­kowi­ty Spór Ka­wał czar­nej czekolady Wiódł swa­dy bez ogłady Z białym se­rem brie, Że ca­pem śmierdzi, Moszcząc się w ser­cu rolady. -awatar
sma­kowi­ty-spór-ka­wał-czar­nej-czekolady-wiódł-swa­dy-bez-ogłady-z-białym-se­rem-brie-Że-ca­pem-śmierdzi-moszcząc ę-w ser­cu