Któż może zaprzeczyć, że przyjemności cielesne powstają przy udziale duszy, a przyjemności duchowe przy udziale ciała?


któż-może-zaprzeczyć-że-przyjemnoś-cielesne-powstają-przy-udziale-duszy-a-przyjemnoś-duchowe-przy-udziale-ciała
lorenzo vallaktóżmożezaprzeczyćżeprzyjemnościcielesnepowstająprzyudzialeduszyduchoweciałaktóż możemoże zaprzeczyćże przyjemnościprzyjemności cielesnecielesne powstająpowstają przyprzy udzialeudziale duszyprzyjemności duchoweduchowe przyprzy udzialeudziale ciałaktóż może zaprzeczyćże przyjemności cielesneprzyjemności cielesne powstającielesne powstają przypowstają przy udzialeprzy udziale duszya przyjemności duchoweprzyjemności duchowe przyduchowe przy udzialeprzy udziale ciałaże przyjemności cielesne powstająprzyjemności cielesne powstają przycielesne powstają przy udzialepowstają przy udziale duszya przyjemności duchowe przyprzyjemności duchowe przy udzialeduchowe przy udziale ciałaże przyjemności cielesne powstają przyprzyjemności cielesne powstają przy udzialecielesne powstają przy udziale duszya przyjemności duchowe przy udzialeprzyjemności duchowe przy udziale ciała

Cudowne zjawiska są wspaniałymi wydarzeniami. Powstają przy udziale ukrytych praw natury, których istnienia nie uświadamia sobie większość ludzi. Cuda nie są odstępstwami od natury, ale właśnie opierają się na nich.Ta kość przy­padła ci w udziale, gryź ją, czy zła, czy dobra.Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności!Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.Ap­ro­bata otocze­nia sta­je się nieraz większą przy­jem­nością od bar­dziej pier­wotnej biolo­gicznej przyjemności.