Ktoś, kto te­go co po­siada nie uważa za naj­większe bo­gac­two, będzie nie­szczęśli­wy na­wet, gdy­by po­siadł cały świat.


ktoś-kto-te­go-co po­siada-nie uważa-za naj­większe-bo­gac­two-będzie-nie­szczęśli­wy-na­wet-gdy­by-po­siadł-cały-świat
epikurktośktote­goco po­siadanie uważaza naj­większebo­gac­twobędzienie­szczęśli­wyna­wetgdy­bypo­siadłcałyświatkto te­gote­go co po­siadaco po­siada nie uważanie uważa za naj­większeza naj­większe bo­gac­twobędzie nie­szczęśli­wynie­szczęśli­wy na­wetgdy­by po­siadłpo­siadł całycały światkto te­go co po­siadate­go co po­siada nie uważaco po­siada nie uważa za naj­większenie uważa za naj­większe bo­gac­twobędzie nie­szczęśli­wy na­wetgdy­by po­siadł całypo­siadł cały światkto te­go co po­siada nie uważate­go co po­siada nie uważa za naj­większeco po­siada nie uważa za naj­większe bo­gac­twogdy­by po­siadł cały światkto te­go co po­siada nie uważa za naj­większete­go co po­siada nie uważa za naj­większe bo­gac­two

Ktoś, kto tego co posiada nie uważa za największe bogactwo, będzie nieszczęśliwy nawet gdyby posiadł cały świat. -Epikur
ktoś-kto-tego-co-posiada-nie-uważa-za-największe-bogactwo-będzie-nieszczęśliwy-nawet-gdyby-posiadł-cały-świat
Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Nikt, kto kocha, nie może być naz­wa­ny nie­szczęśli­wym. Na­wet nie­szczęśli­wa miłość ma swoją tęczę. -James Matthew Barrie
nikt-kto-kocha-nie może-być-naz­wa­ny-nie­szczęśli­wym-na­wet nie­szczęśli­wa-miłość- swoją-tęczę
Słusznie naz­wałbyś szczęśli­wym te­go, kto nie po­siada wiele. -Horacy
słusznie-naz­wałbyś-szczęśli­wym-te­go-kto-nie po­siada-wiele
Naj­bar­dziej boimy się te­go, że zarzu­cając ko­muś kłam­stwo, ten ktoś na­wet nie będzie próbo­wał zaprzeczać. -respirer
naj­bar­dziej-boimy ę-te­go-że zarzu­cając-ko­muś-kłam­stwo-ten-ktoś-na­wet-nie będzie-próbo­wał-zaprzeczać