Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?


ktoś-to-przecież-powinien-zrobić-znak-zapytania-ktoś-powinien-reagować-znak-zapytania-ktoś-powinien-ę-przeciwstawić-znak-zapytania-ktoś
władysław bartoszewskiktośtoprzecieżpowinienzrobićznakzapytaniareagowaćsięprzeciwstawićprotestowaćjasobieteżzadawałemtakiepytaniasamznajdowałemtakąodpowiedźjeżeliktośdlaczegoniejaprzecież powinienpowinien zrobićznak zapytaniaktoś powinienpowinien reagowaćznak zapytaniaktoś powinienpowinien sięsię przeciwstawićznak zapytaniaktoś powinienpowinien protestowaćznak zapytaniaja sobiesobie teżteż zadawałemzadawałem takietakie pytaniai znajdowałemznajdowałem takątaką odpowiedźodpowiedź –– jeżelijeżeli ktośdlaczego nienie jaktoś to przecieżprzecież powinien zrobićktoś powinien reagowaćktoś powinien siępowinien się przeciwstawićktoś powinien protestowaćja sobie teżsobie też zadawałemteż zadawałem takiezadawałem takie pytaniai znajdowałem takąznajdowałem taką odpowiedźtaką odpowiedź –odpowiedź – jeżeli– jeżeli ktośdlaczego nie ja

Naj­większa nadzieja jest tam, gdzie obok sprzeczności sta­wia się znak zapytania. -agusia96
naj­większa-nadzieja-jest tam-gdzie-obok-sprzecznoś-sta­wia ę-znak-zapytania
Jeśli ktoś się nie podoba twojemu psu, najprawdopodobniej tobie też nie powinien się podobać. -Anonim
jeśli-ktoś-ę-nie-podoba-twojemu-psu-najprawdopodobniej-tobie-też-nie-powinien-ę-podobać
Cza­sem ktoś stoi jak znak os­trze­gaw­czy przy drodze, ale to Ty zde­cydu­jesz czy zwolnisz. -PróbujPatrzećKolorowo
cza­sem-ktoś-stoi-jak znak-os­trze­gaw­czy-przy-drodze-ale-to ty zde­cydu­jesz-czy-zwolnisz
Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest przy tobie nawet wtedy, gdy powinien być gdzie indziej. -Linda Macfarlane
prawdziwy-przyjaciel-to-ktoś-kto-jest-przy-tobie-nawet-wtedy-gdy-powinien-być-gdzie-indziej