Kto ma rację dzień wcześniej od in­nych, ten przez dobę uchodzi za idoiotę.


kto- rację-dzień-wcześniej-od in­nych-ten-przez-dobę-uchodzi-za idoiotę
antoine rivarolktoma racjędzieńwcześniejod in­nychtenprzezdobęuchodziza idoiotękto ma racjęma rację dzieńdzień wcześniejwcześniej od in­nychten przezprzez dobędobę uchodziuchodzi za idoiotękto ma rację dzieńma rację dzień wcześniejdzień wcześniej od in­nychten przez dobęprzez dobę uchodzidobę uchodzi za idoiotękto ma rację dzień wcześniejma rację dzień wcześniej od in­nychten przez dobę uchodziprzez dobę uchodzi za idoiotękto ma rację dzień wcześniej od in­nychten przez dobę uchodzi za idoiotę

Mieć rację to niewiele, nawet stary nieczynny zegar dwa razy na dobę ma rację. -Jean Cocteau
mieć-rację-to-niewiele-nawet-stary-nieczynny-zegar-dwa-razy-na-dobę-rację
W Pol­sce ciągle rację ma sil­ny, a nie ten, kto ma rację. -Donald Tusk
w pol­sce-ągle-rację- sil­ny-a nie ten-kto- rację
Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie. -Lao Tse
sil­nym-jest ten-kto-zwy­ęża-in­nych-wiel­kim jest ten-kto-przez­wy­ęża-­mego-siebie
Kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. -John Rockefeller
kto-pracuje-przez-cały-dzień-ten-nie-czasu-na-zarabianie-pieniędzy
Kto pracuje przez cały dzień ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. -John D.Rockefeller
kto-pracuje-przez-cały-dzień-ten-nie-czasu-na-zarabianie-pieniędzy