Kto się często kocha, choruje rzadko.


kto-ę-często-kocha-choruje-rzadko
anonimktosięczęstokochachorujerzadkokto sięsię częstoczęsto kochachoruje rzadkokto się częstosię często kochakto się często kocha

Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje.Medycyna przynosi często pociechę, czasami łagodzi, rzadko uzdrawia.Wołasz Boga; On często schodzi po kryjomu i puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu.Nieroz­ważna i liryczna Za­kocha­na, romantyczna Re­zolut­na,słod­ka ,miła Swo­je ser­ce zgubiła Kocha,marzy śni nocami Często wzdycha godzinami Cze­ka wciąż na królewicza Je­go wdziękiem się zachwyca Nies­trudzo­na. zachwycona W swoich myślach zatopiona Tęskni kocha i planuje Wza­jem­ności oczekuje Za­gubiona, niespełniona I cze­kaniem przemęczona Zat­ra­ciła swo­je lata Za­kończyła się krucjata.