Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi.


kto-ę-dwa-razy-potknie-na-kamieniu-trzeci-raz-może-go-nim-w-łeb-nie-żadnej-wymówki-kto-w-jednym-dwa-razy-błądzi
andrzej maksymilian fredroktosiędwarazypotknienakamieniutrzecirazmożegonimłebnieżadnejwymówkiktojednymbłądzikto sięsię dwadwa razyrazy potkniepotknie nana kamieniutrzeci razraz możemoże gogo nimnim ww łebnie mama żadnejżadnej wymówkikto ww jednymjednym dwadwa razyrazy błądzikto się dwasię dwa razydwa razy potknierazy potknie napotknie na kamieniutrzeci raz możeraz może gomoże go nimgo nim wnim w łebnie ma żadnejma żadnej wymówkikto w jednymw jednym dwajednym dwa razydwa razy błądzikto się dwa razysię dwa razy potkniedwa razy potknie narazy potknie na kamieniutrzeci raz może goraz może go nimmoże go nim wgo nim w łebnie ma żadnej wymówkikto w jednym dwaw jednym dwa razyjednym dwa razy błądzikto się dwa razy potkniesię dwa razy potknie nadwa razy potknie na kamieniutrzeci raz może go nimraz może go nim wmoże go nim w łebkto w jednym dwa razyw jednym dwa razy błądzi

Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień. -George Bernard Shaw
niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
. . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci. -Paulo Coelho
wszystko-co-zdarza-ę-raz-może-ę-już-nie-przydarzyć-nigdy-więcej-ale-to-co-zdarza-ę-dwa-razy-zdarzy-ę-na-pewno-po-raz-trzeci
Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno
kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz. -Marie Von Ebner - Eschenbach
zastanów-ę-raz-zanim-coś-dasz-dwa-razy-zanim-coś-przyjmiesz-i-tysiąc-razy-zanim-czegoś-zażądasz
Kobiety sądzą, że dwa razy dwa da pięć, jeśli wystarczająco długo będą płakać i dąsać się. -George Eliot
kobiety-sądzą-że-dwa-razy-dwa-da-pięć-śli-wystarczająco-długo-będą-płakać-i-dąć-ę
Nie jest bardziej zaskakujące narodzić się dwa razy, niż raz. -Voltaire
nie-jest-bardziej-zaskakują-narodzić-ę-dwa-razy-ż-raz