Kto się lęka już przegrał.


kto-ę-lęka-już-przegrał
karol bunschktosięlękajużprzegrałkto sięsię lękalęka jużjuż przegrałkto się lękasię lęka jużlęka już przegrałkto się lęka jużsię lęka już przegrałkto się lęka już przegrał

Kto wal­czy, może przeg­rać. Kto nie wal­czy, już przegrał. -Bertold Brecht
kto-wal­czy-może-przeg­rać-kto nie wal­czy-już-przegrał
-Skończyła się wojna. -Kto wygrał? -Nikt. -To kto przegrał? -Ludzie. -paski
skończyła ę-wojna-kto-wygrał-nikt-to-kto-przegrał-ludzie
Kto cię ob­ma­wia po­tajem­nie, lęka się ciebie, a kto cię chwa­li w oczy, po­gar­dza tobą. -Bolesław Szczęsny-Herbaczewski
kto-ę-ob­­wia-po­tajem­nie-lęka ę-ciebie-a kto-ę-chwa­li-w oczy-po­gar­dza-tobą
Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki
kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie